Fjellsprenging og fysioterapi – bredt spekter av nyetableringer

En ny uke har gått, og det er på tide å sjekke hvordan det står til med lokalt næringsliv.

DEL

Næringslivsloggen 

Denne gangen begynner vi med noen av de nye bedriftene som har blitt etablert den siste uka. Helt eksakt begynner vi i Prestfoss, hvor Asle Strand Resell har startet eget firma. Under navnet Søndre Strand Fjellsprenging AS skal han drive med nettopp fjellsprenging, anleggsvirksomhet, maskinentreprenør og alt som står i forbindelse med dette. Strand Resell er selv både daglig leder og styreleder i selskapet som har adresse Sigdalsveien 3332.

Vi hopper så til Vikersund, der Fjordbyen aktiv AS har sett dagens lys. Selskapet skal både drive eiendomsutvikling og tilby fysioterapibehandling og andre former for helsefremmende aktiviteter. Joachim Sørensen er daglig leder og styremedlem i det ferske selskapet. Randi Elise Christiansen Johansen er styreleder og resten av styret består av Eivind Brovold og Erik S. Molenaar.

Bygg-rådgivning

Også i Øvre Eiker har det blitt startet nye firmaer den siste tiden, og vi begynner i Jordfallveien i Hokksund. Her er Steinar Johannessen daglig leder og styreleder for Emtian AS, som skal drive med rådgivning og prosjektledelse innenfor bygge- og anleggsbransjen, investering i eiendom, samt kjøp og salg av fast eiendom og ellers alt som med dette er forbundet.

For neste nyetablering holder vi oss i Hokksund, men sikter oss inn på en helt annen bransje – nemlig bilvask. Selskapet Ewash AS er nemlig etablert i Frognesveien med Svein Larsen som daglig leder og Per Martiniussen som styreleder. Selskapet skal altså drive med vask av bil, lastebil, anleggsmaskiner, maskiner, landbruk, hus og fritid, privat og næring.

For avvekslingens skyld tar vi hoppet til Vestfossen, der Kjell Roger Gylthe har startet enkeltpersonforetaket Gylthe Bil. Selskapet skal drive med kjøp og salg av biler og andre tjenester.

Tilbake i Hokksund skal vi til forrige ukes eneste holdingselskap, nemlig Gevelt Holding AS. Selskapet får Nils Christoffer Gevelt som styreleder og skal være et rent investeringsselskap, herunder å investere i aksjer, obligasjoner, fast eiendom, andeler i selskap etter selskapsloven og annet som står i naturlig forbindelse med dette. Selskapet skal også være engasjert i grustaksdrift og annet som står i naturlig forbindelse med dette.

Også den siste nyetableringen for uken er et holdingselskap, denne gang kalt NCG Holding AS. Nok en gang er det Nils Christoffer Gevelt som er styreleder, men den gangen er ikke grustaksdrift en del av selskapets formål. Her handler det nemlig om å være et investeringsselskap, herunder å investere i aksjer, obligasjoner, fast eiendom, andeler i selskap etter selskapsloven og annet som står i naturlig forbindelse med dette.

Et selskap som ikke er nytt, men likevel en nykommer lokalt er Tetris Flyttebyrå Ernis Berg. Dette er et enkeltpersonforetak, som tidligere het Sandnes flytte- og transportbyrå Ernestas Bardauskas. Under det nye navnet flytter nemlig selskapet fra Sandnes i Rogaland til Hokksund.

Gjenoppsto fra de døde

Enkeltpersonforetaket KSM Motorsport – Vidar Kristensen i Vestfossen ble i midten av mars slettet i Foretaksregisteret. Nå meldes det imidlertid at slettingen ble foretatt på feil grunnlag og derfor er annullert. Det betyr at selskapet har stått opp fra de døde og gjeninnføres i Foretaksregisteret.

Det samme kommer ikke til å skje med Food end farms AS i Vestfossen. Selskapet eies av FEB & JJG Holding AS, som tidligere har blitt tvangsoppløst av Kongsberg og Eiker Tingrett på grunn av manglende revisor og innlevering av regnskapet for 2017. Nå går også datterselskapet med i konkurssluket, etter bobehandling i samme tingrett.

Snb AS i Hokksund, som eies av Vanebo Holding, er også slettet fra Foretaksregisteret, etter konkursbehandling i Kongsberg og Eiker tingrett.

Godkjente regnskap

Næringslivsloggen inneholder slett ikke bare «spennende» nyheter, men også praktisk informasjon om hvilke selskaper som har fått godkjent sine regnskap. Vi skal gå gjennom bunken på de siste godkjente årsregnskapene for 2018:

Vi begynner i Vikersund, med selskapet Account regnskap AS hvor Brigitte S. Smetbak er daglig leder og Nils Ole Fladhus er styreleder.

Også Aspelien Eiendom AS i Vikersund, med Asle Aspelien og Per Steinar Aspelien som eiere har fått godkjent sitt regnskap.

Neste selskap på lista finner vi i Åmot. Her er Thomas Bøhmer Høyem daglig leder og styreleder for Bentelle AS, som altså har fått godkjent sitt regnskap for 2018.

Vi holder oss i Åmot, hvor Bårudåsen Barnehage SA også er blant selskapene med orden i papirene.

Neste selskap er Leren AS, hvor Ynge Leren er eier og daglig leder. Også dette selskapet har adresse i Åmot.

Et av det mer kjente selskapene som har fått godkjent sitt regnskap for fjoråret er Stiftelsen Modums Blaafarveværk.

Det er ikke rør i systemene hos Thon & Co AS, som i likhet med de foregående selskapene har fått sitt regnskap for 2018 godkjent.

Tilbake i Vikersund har selskapet Tmh AS, som eies av blant andre Tom Hæhre og Anita Molid fått godkjent sitt regnskap.

Tom Hæhre eier også Vindheim Holding AS, som har fått sitt regnskap godkjent.

Åmot-baserte Tyrvi Eiendom AS, som eies likt av Øderud As og Bårud eiendom AS, har også fått sitt regnskap godkjent.

Vikersund maskinlag AS, hvor Tommy Stefferud Wigdal er eneeier, har også system på regnskapsbøkene.

Også i Sigdal har man greie på økonomi og det delvis kommunalt eide Djupsjøen vann- og Avløpsselskap AS har fått godkjent sitt regnskap.

I Prestfoss holder Hareli AS til. Selskapet eies av Harald Gudmund Landerud og har fått godkjent sitt årsregnskap for 2018.

Regnskapsførerne hos Kaugerud Regnskapskontor AS i Prestfoss har også fått godkjent regnskapet for fjoråret. Selskapet eies av Ingunn Kaugerud.

På Sandsbråten sitter Ole Sandsbråten som eier av Maos Holding AS, og selskapet er oppført på listen over godkjente regnskap.

Også Neggen AS, som eies av Ove Neggen fra Prestfoss, har fått godkjent regnskapet.

Det samme gjelder for Rørlegger Strand & Co AS i Eggedal.

I Krødsherad er det to selskaper som i denne omgang har fått godkjent sine regnskap. Det første av dem er Båsum Boring AS på Krøderen.

Det andre selskapet er Stake AS på Noresund – for mange kjent som shellstasjonen i bygda.

I Øvre Eiker går vi enda et lite knepp mer overfladisk til verks, og nevner selskapene som har fått godkjent årsregnskap for fjoråret i rask rekkefølge: Bolgisameiet Ormåsen 1, BR Blikk AS, BTE Consult AS, Bån Eiendom AS, Dolphin Kurs og kompetanse AS, Eiker Hyttebygg AS, Eiker Lås-service AS, Elsten AS og Ernst Tande AS.

Listen fortsetter med Gorud Drift AS, Jan Erichsen Maskin AS, Magne og Jan Berget anleggsdrift AS, Møllefossen Barnehage AS, Regnskap 24/7 v/Ole Kristian Bjørnø, Reiersrud Eiendom AS, Røkeberg Kultur- og naturbarnehage SA, Skott-Myhre Prosjekt AS, Sparebank Øst og helt til slutt TV Bygg AS.

Artikkeltags