Fjellsprenging og fysioterapi – bredt spekter av nyetableringer

En ny uke har gått, og det er på tide å sjekke hvordan det står til med lokalt næringsliv.