Endringer i flere styrer

Selv om det har vært helg, finnes det noen meldinger fra lokalt næringsliv.