Se hvem som kjøper seg inn ved Norefjellporten

Mot Aps stemmer har kommunestyret i Krødsherad vedtatt å kjøpe annenetasje i kjøpesenteret Norefjellporten i Noresund