Etterlyser bedre skilting til handelsstedet Åmot: – Lite skal til for å bidra med solide penger til kommunekassa

Runar Wam trekker opp en god gammel skiltdebatt, og etterlyser mer informasjon til forbipasserende trafikanter om hva som finnes i Åmot.