Ønsker flere bedrifter til næringsrådets «kraftsenter»

Kun to bedrifter har hoppet på muligheten for gratis kontorplass midt i Vikersund sentrum.