Ellen og Anette kjemper om gjev gründerpris

Ellen Røhr, Anette Kåseth og andre gründere fra Modum, Sigdal og Krødsherad har lært hvordan de skal selge seg inn til investorer og samarbeidspartnere. Mandag skal de presentere ideene sine for en jury i Vikersund.