Heisekrana løftes vekk – byggeplassen går inn i ny og hektisk periode

Snart er et 70-80-talls håndverkere i aksjon for å føre Fjordbyen-prosjektet i havn.