Fjernet rullestolrampe etter vedtak om tvangsmulkt

Modum kommune truet med dagbøter. Da ble rullestolrampen raskt fjernet.