– Slett ikke vanskelig å drive butikk på bygda

Slik kontrer Finess hårstudio på tidligere omtale om minusresultat i regnskapet for 2018.