Halv mill. i minus for Brødrene Løver – planlegger å bygge om butikken

2018 ble et skrekkår for Elon Brødrene Løver i Vikersundgata. Nå skal det tas grep for å sikre bedre resultater i framtiden.