Brannrammet selskap melder oppbud

Brannen i 2017 var med på å ta knekken på selskapet, mener eierne.