– Det er veldig ærefullt at partiet mitt vil ha meg i et så høyt verv, sier Wold til Bygdeposten

Medlemmene i presidentskapet innehar noen av de høyeste tillitsvervene som er mulig å få i Norge.

Hvis Ap og Høyre ikke velger én av sine stortingspolitikere fra Buskerud til presidentskapet, blir Morten Wold den med fylkets høyest rangerte verv i Norge.

Mandag kveld skal Wold og resten av stortingsrepresentantene fra FrP, Høyre, KrF og Venstre på en hyggelig sammenkomst i statsministerboligen i Inkognitogata i Oslo. Det for å markere starten på fire nye år.

LES OGSÅ: Disse skal representere deg i fire år

Seks medlemmer

Stortinget velger seks medlemmer til presidentskapet. Dette er:

  1. President
  2. Første visepresident
  3. Andre visepresident
  4. Tredje visepresident
  5. Fjerde visepresident
  6. Femte visepresident

For ordens skyld er statsministeren og høyesterettsjustitiarius rangert etter stortingspresidenten i presidentskapet, men før første visepresident.

I det kommende Stortinget vil Høyre og Arbeiderpartiet ha to medlemmer hver, mens FrP og Senterpartiet får ett medlem.

Presidentskapet i inneværende periode har vært ledet av Olemic Thommessen (H). Det er svært trolig at han får partiets tillit til på fortsette. Thommessens tittel er stortingspresident, og han innehar dermed det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen.

Det betyr at Wold blir nummer fem etter Kongen.

Les også

Seier uten premie?

 

«Ferskingen» Wold

Det er slett ikke uvanlig at du må ha flere år på baken før havner i presidentskapet. Wold fra Vikersund har bare én periode bak seg.

– Jeg tolker det slik at stortingsgruppa har tillit til meg, og at de synes jeg gjør en god jobb, sier han til Bygdeposten.

Opprykket betyr også at Wold får nytt kontor sammen med de fem andre i presidentskapet. Presidentskapet holder nemlig til i det som kalles «Keiserfløyen» på Stortinget.

Wold er ikke formelt valgt ennå. Det skjer først førstkommende lørdag da Stortinget blir konstituert.

Stortinget åpnes av Kong Harald mandag neste uke.

Presidentskapet

Er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid i overensstemmelse med Grunnlovens forutsetninger og Stortingets forretningsorden.

Stortingets presidentskap velges ved Stortingets konstituering hvert år, av og blant representantene

Noen av de viktigste oppgavene til presidentskapet er:

  • påse at konstitusjonelle regler overholdes
  • planlegge og styre arbeidet i Stortinget
  • representere Stortinget i offisielle sammenhenger

KILDE: STORTINGET.NO

Oppgaver

På nettsidene til Stortinget forklares det at presidentskapet på Stortingets vegne skal påse at konstitusjonelle regler følges, også under komitébehandlingen, og at alle saker får en slik behandling som Grunnloven og andre konstitusjonelle regler foreskriver.

Presidentskapet har et særlig ansvar for å påse at de konstitusjonelle regler om forholdet mellom regjering og nasjonalforsamling blir fulgt.

Presidentskapet har ingen avgjørende myndighet ut over de fullmakter som er gitt av Stortinget gjennom bestemmelsene i forretningsordenen eller ved spesielle vedtak for det enkelte tilfelle. Presidentskapet har imidlertid en betydelig innflytelse på de formelle og administrative sider ved Stortingets arbeid.

Noe av de mest framtredende rollene til medlemmene er å representere Stortinget i en rekke anledninger, både i utlandet, men også som en vertskapsfunksjon når Norge får besøk.

I tillegg går møteledelsen av Stortinget på rundgang. Vanligvis skifter medlemmene i presidentskapet på å lede møtene hvert 90. minutt.

Høyeste i Buskerud?

Nils T. Bjørke kommer inn som medlem fra Senterpartiet. Han er fra Hordaland, er tidligere leder av Norges Bondelag og debutant på Stortinget.

Dette er første gang på flere stortingsperioder at Senterpartiet (Sp) får et medlem i presidentskapet. Sp tar over plassen etter at KrF mister plassen etter et svakt valgresultat.

Det er ikke kjent hvem Høyre og Arbeiderpartiet velger som sine medlemmer i representantskapet ennå.

Hvis Ap og Høyre ikke velger én av sine stortingspolitikere fra Buskerud til presidentskapet, blir Morten Wold den med fylkets høyest rangerte verv i Norge.