Har du tømt oljetanken? Nå begynner det å haste

Om bare få uker trer forbudet mot oppvarming med fossilt brensel i kraft. Derfor bør du ha alt på stell så fort som mulig.