Internasjonal interesse for ny koboltdrift i Skuterudåsen

To internasjonale selskaper har fattet stor interesse for Skuterud og naboåsen på Snarum med tanke på ny utvinning av kobolt. Tone Sinding Steinsvik sier til Bygdeposten at hun stiller seg positiv til ny framtidig drift.