Få MittBP i én måned for bare 1 krone!

Tirsdag kveld startet første runde i oppvasken som både ordfører Ståle Versland (Ap) og høyretopp Jon Hovland har bedt kommunens egen kontrollkomité om å gjennomføre.

Mye støy

Det har vært uvanlig mye støy omkring Modum kommune etter at de ga oppdraget med å bygge ut Modumheimen til entreprenøren Bermingrud.

Jobben er også uvanlig, uvanlig stor. Drøyt en kvart milliard kroner koster moroa, og er med det den største kontrakten kommunen har inngått noen gang.

Mye tvil

Det er sådd tvil om kommunen hadde sitt på det tørre da de tildelte gigantkontrakten. Det er reist tvil om kommunens egne spilleregler ble fulgt, og om informasjonen fra administrasjon til politikerne har vært tilstrekkelig og korrekt.

Det er særlig tre påstander kontrollutvalget nå jobber med. Alle er knyttet opp mot de spesifikke krav som kommunen selv la som forutsetning da anbudet ble lyst ut.

– Det handler om entreprenøren tilfredsstiller krav om lærlinger, selskapets driftsresultater/soliditet og ikke minst om kredittratingen, forteller leder Lars Aanes i kontrollutvalget til Bygdeposten.

I tillegg ser kontrollutvalget på om administrasjonen har fulgt en «14-punkts liste», instruert og vedtatt av kommunestyret.

LES OGSÅ: Starter gransking av kjempekontrakt

«Øko-krim»

For å styrke kvaliteten på «etterforskningen» har kontrollkomiteen hyret inn Buskerud kommunerevisjon. Sammen «grillet» de kommunetoppene Silseth og Strand.

– Vi har stilt en rekke spørsmål til både rådmann og teknisk sjef. Nå avventer vi en rapport fra kommunerevisjonen, og verken kan eller vil konkludere noe som helst nå, forklarer Aanes.

Fort stort?

Aanes & Co. vil også se på om slike prosjekter rett og slett er for store, og utover den kompetansen Modum kommune har, eller kan forventes å ha.

– I denne saken har kommunen leid inn en ekstern konsulent. Likevel er det kommunens egne folk som er ansvarlige over for politikere.

– Det er de som skal gi politisk nivå et beslutningsgrunnlag, og da må de selv ha forstått sakens innhold for å gjøre dette optimalt, sier kontrollsjefen.

– Vi informerte og svarte etter beste evne. Nå må vi bare avvente komiteens videre behandling, sier Aud Norunn Strand.

Neste møte i komiteen er 9. februar.
Da skal også kommunerevisjonens rapport være klar.