Modumhallen er et av svært mange kommunale bygg som sliter med vedlikeholdet: – Vann renner inn i lagerrom

Vann lekker inn i lagerrom og vann er synlig i rørene i gulvet der man fester stengene til volleyballnettet.