Ønsker å prøve ut nytt kjøremønster

Bort med alle parkeringsplassene og åpne for alminnelig trafikk nordfra i en prøveperiode. Det kan bli løsningen i Vikersundgata forbi Fjordbyen Atrium og Spar.