Mange detaljer som må undersøkes før de kan finne årsak

Virket bommene som de skulle, var det lys i varslelampene eller ikke, ringte bjellene, var toget i orden og bilen. Hvordan var den i stand? Dette er bare noen av de tekniske undersøkelsene politiet må ha klarhet i for å komme til bunns i hvordan togkollisjonen i Vikersund kunne skje.