– Vi gir Vikersund et årlig tilskudd for å sikre forutsigbarhet i driften av anlegget, sier Anne Sandum (Ap) og Trond Johansen (KrF).

Det er Buskerud fylkeskommune som skriver dette på sin nettside.

Onsdag ettermiddag vedtok fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune å gi Flying Team Vikersund en engangsstøtte på 500 000 kroner øremerket forberedelser til VM 2022.

I tillegg vedtok fylkespolitikerne enstemmig å gi Vikersund Hoppsenter et fast årlig driftstilskudd på 1,5 millioner kroner fra 2019.

 

– Vikersund som nasjonalarena står i en helt egen særstilling i Buskerud, sier Anne Sandum (Ap) og Trond Johansen (KrF) til bfk.no.

– Vi håper den årlige driftsstøtten fra fylkeskommunen kan skape gode rammebetingelser for utøvere og frivillige, og sikre kontinuitet i driften av anlegget, sier de to fylkespolitikerne.

Samlet vil en årlig driftsstøtte fra kommune og fylkeskommune, forutsatt et likelydende vedtak i Modum kommune, tilsvare et beløp på tre millioner kroner fast hvert år fra 2019.

Fakta

  • Skiflygningsbakken i Vikersund har status som nasjonalanlegg. Det er Stiftelsen Vikersund Hoppsenter som eier hoppanlegget.
  • Eierskapet er organisert som en stiftelse bestående av Vikersund IF, Modum kommune og Buskerud fylkeskommune.

 

Buskerud fylkeskommune og Modum kommune har gitt direkte og indirekte støtte til Stiftelsen Vikersund Hoppsenter og Flying Team Vikersund i forbindelse med alle skiflygingsarrangementer.