Innfører bomavgift

Veiforeningen Syversmyrveien på Drolsum har søkt om å etablere bomavgift for Syversmyrveien.