Vannlekkasje i Modum: Har tettet to av tre lekkasjer så langt

Klokka to minutter på tolv i natt gikk alarmen som varsler om lekkasje på hovedvannledningen på strekningen mellom Vikersund hoppsenter og Westad.