Lokalt firma skal ruste opp vann og kloakk på Heggensida

Det er gjennomført anbudskonkurranse på prosjekt «vann og avløp Sponevika – Granstad». Maskinentreprenør Lobben & Skinstad gikk av med seieren.