Folk advares mot å spise abbor fra Tyrifjorden

Grunnet funn av foruroligende høye nivåer av miljøgifter, advarer Miljødirektoratet folk mot å spise abbor fra Tyrifjorden.

Grunnet funn av foruroligende høye nivåer av miljøgifter, advarer Miljødirektoratet folk mot å spise abbor fra Tyrifjorden. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Undersøkelser av sjøbunnen i Tyrifjorden viser foruroligende høye nivåer av miljøgifter, og Miljødirektoratet advarer folk mot å spise abbor fra innsjøen.

DEL

De nye undersøkelsene har avdekket høye nivåer av perfluorerte stoffer (PFAS) i sjøbunnen flere steder, opplyser Miljødirektoratet.

Mattilsynet, som er blitt bedt om en vurdering, advarer folk mot å spise abbor fra Tyrifjorden, Randselva og Storelva, og gjedde fra Randselva.

– Det er bekymringsfullt at denne gruppen miljøgifter er funnet på så mange steder i Tyrifjorden og med uakseptable høye nivåer i enkelte fiskearter. I tillegg til å ha negative effekter på mennesker, kan PFAS også skade miljøet og økosystemer. Disse miljøgiftene brytes ikke ned i miljøet og hoper seg opp i levende organismer og i næringskjeden, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Prøvene ble tatt i 2018 og bekrefter tidligere funn, men viser et større omfang av forurensningen.

PFAS-er brukes blant annet i impregneringsmidler og brannskum, og blant disse stoffene er PFOS og PFOA. Får man i seg PFOS over tålegrensen, øker det risiko for forhøyet kolesterolnivå, påvirkning av leverfunksjonen, redusert effekt av vaksiner hos barn og redusert fødselsvekt.

Tyrifjorden ligger i kommunene Ringerike, Hole, Lier og Modum i Buskerud fylke og er Norges femte største innsjø i utstrekning.

LES OGSÅ: Planlegger våtmarkssenter ved Tyrifjorden

– Det er enormt med flasker og drit her

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken