Ikke bestemt hvem som flytter inn her

Stadionveien bofellesskap er i ferd med å pusses opp, men hvem som skal flytte inn, er fortsatt åpent.