Naboer protesterer mot kunstgressplaner

Naboer på Rolighetsmoen protesterer mot at aktiviteten på fotballbanen skal tidobles. Modum fotballklubb svarer at aktiviteten på langt nær kommer til å øke så mye.