– Dette blir en betydelig investering og en stor utvidelse av anlegget

Lars Hæhre forteller at heisgaven til Modum Skisenter ennå ikke er tallfestet, men at det dreier seg om en betydelig investering.