Søppel har vært en omdiskutert sak i Modum tidligere. I 2011 og 2012 var gebyrene i Modum langt høyere enn i de andre RfD-kommunene. Så tok politikerne affære, men nå blir det igjen dyrere.

Årsaken er at RfD (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen)  driftes etter et selvkostprinsipp. Her har Modum, etter høye avgifter i de to nevnte år, hatt et overskudd å ta av. Dette er nå brukt opp, og politikerne ble i fredagens kommunestyremøte derfor tvunget til igjen å sette opp avgiften.

Det betyr at du neste år må betale 2.542 kroner for standard renovasjon. Standard renovasjon inkluderer nå papir, plast, glass- og metall, matavfall og restavfall hjemme hos den enkelte husstand. Prisen er den samme som i «toppårene» 2011 og 2012. Endringen tilsvarer 20,2 prosent.

– Dette er en prisøkning vi ikke kan godta. Det skal ikke være slik forutsigbarhet og vi må få regnskapene for Modums andel i RfD, slik at vi kan se hvorfor det har blitt slik, mener John Hovland (H).

Arbeiderpartiets Åse Finsrud er ikke like kritisk.

– Når vi ser avgiften for neste år opp mot de andre kommunene i RfD, ligger det ikke høyt. Derfor er dette helt greit å gå inn for, mener hun.

Avgiften øker altså med 427 kroner neste år. I sakspapirene som ble lagt fram i kommunestyremøtet går det fram at det planlegges ytterligere økninger i avgiften de neste årene. Det betyr at i 2020 vil det koste 2.915 kroner å resirkulere søpla hjemme hos deg selv. Det er opp ytterligere 373 kroner fra nivået for neste år.