Kortnytt: Har søkt om skjenkebevilling

Araya's Kafé i Åmot har søkt om å få skjenke øl og vin.