«Tognerd» så mulighet for Modum

OPTIMISTER: Helge Saastadhagen, togleder Jarle Ødegård, Geir Holen og Ståle Versland talte alle varmt for at det skal gå persontog på Randsfjordbanen også etter at Ringeriksbanen står ferdig.

OPTIMISTER: Helge Saastadhagen, togleder Jarle Ødegård, Geir Holen og Ståle Versland talte alle varmt for at det skal gå persontog på Randsfjordbanen også etter at Ringeriksbanen står ferdig. Foto:

Den selverklærte «tognerden» Geir Holen skisserte opp en forlokkende togframtid for Modum: Vikersund - Oslo på 55 minutter.

DEL

Modum skal jobbe for å få persontrafikk på Randsfjordbanen hele veien mellom Hokksund og Hønefoss - uten at passasjerene måtte bytte over til buss i Vikersund.

Det er grovt skissert konklusjonen etter et møte om framtidens kollektivtransport i Modum mandag. Bakteppet for møtet var en rapport om framtidas kollektivtilbud på strekningen Hokksund - Hønefoss.

55 minutter

Geir Holen, opprinnelig moing, men bosatt i Bergen de siste årene, deltok på møtet og holdt et engasjert innlegg om hvor «lett» – i alle fall i teorien – det er å få til en god togforbindelse for Vikersund.

– Når den nye Ringeriksbanen er på plass, vil det være mulig å pendle mellom Vikersund og Oslo på 55 minutter, pluss litt tid til togbytte i Hønefoss. Og det vil ikke kreve store investeringer på Randsfjordbanen - men det må lages en kulvert som knytter Randsfjordbanen til stasjonen og Ringeriksbanen. Men i dag er det ingen som snakker om denne muligheten, sier Holen.

Dermed har de berørte kommunene en jobb å gjøre for å selge inn dette som et mulig alternativ overfor samferdselsmyndighetene.

LES OGSÅ: Rv. 35 med fire felt er lønnsom 

I mellomtiden

Dessuten: Ringeriksbanen kommer tidligst i 2027-29. Hva gjør Modum i mellomtiden? Sitter på gjerdet Ikke hvis Holen får det som han vil.

Sammen med jernbaneproffene Helge Saastadhagen og Jarle Ødegaard hadde han klekket ut en mulig løsning:

– Det er fullt mulig å forlenge linje 13 fra fra Hokksund og opp til Vikersund. Slik kan vi få pendlertog i Vikersund allerede nå.

Men i virkeligheten er det nok et litt lenger lerret å bleke. Togstopp i Modum har stått på ønskelista til lokalpolitikerne i en årrekke, og flere prøveordninger og påvirkningsforsøk har falt til jorden.

Fornøyd med signalene

På møtet deltok blant andre ordfører Ståle Versland og det politisk oppnevnte samferdselsutvalget, samt en del gruppeledere og representanter fra Modum næringsråd.

– Jeg er veldig fornøyd med møtet og de signalene jeg fikk. Det var en unison tilbakemelding om at persontrafikk er det vi skal satse på. Denne rapporten er et godt utgangspunkt. Vi har aldri hatt større muligheter, sier Ståle Versland til Bygdeposten etter møtet.

Fakta

Disse sitter i det politisk oppnevnte samferdselsutvalget i Modum: Ståle Versland, Jon Hovland, Ingunn Dalaker Øderud, Helge Saastadhagen, Terje Bråthen og Morten Wold.

Rapporten er levert av Urbanet Analyse til Buskerud fylkeskommune. Den heter «Kollektivbetjening Hokksund - Hønefoss».

Fristen for høringsuttalelse er 30. april.

Ikke glem bussen

Godtfred Rygh (Sv) minnet imidlertid på at heller ikke busstilbudet må glemmes.

– Jeg ønsker ikke at busstilbudet forringes. Her må vi ha to tanker i hodet samtidig, formante han.

Snakke med naboene

Jobben nå blir å kontakte nabokommunene for å se om de tenker likt og sørge for nok kjøttvekt når de skal påvirke beslutningstakerne. De som vil være mest berørt av et tilbud på Randsfjordbanen er Ringerike, Eiker-kommunene, Sigdal og Krødsherad.

Innspillet fra Holen og co. vil trolig følge med i bagasjen i det videre arbeidet.

Kommunen skal levere et høringssvar til rapporten 30. april.

Artikkeltags