Marthe (36) blir skolelos

Modums første skolelos har et hjerte som banker ekstra hardt for dem som sliter med å takle skolen.