Inviterer kommunene til NTP-konferanse «nær kollektivknutepunkt»

Den nye Viken fylkeskommune har sent ut invitasjon til en konferanse der kommunene kan komme med innspill til Nasjonal transportplan (NTP).