Hund er et nytt undervisningstilbud på Naturbruk ved Rosthaug videregående skole i Modum. Fra høsten 2018 blir det mulig å velge yrkesfaglig fordypning i hund og friluftsliv på vg1 naturbruk og vg2 landbruk og gartnerinæring.

For førsteklassingene vil det bety seks timer hund i uka på timeplanen, og for andreklassingene er det åtte timer.

LES OGSÅ: Snute for en god historie

(Saken fortsetter under bildet)

 

Hund er et stort marked

– Dette er et tilbud som har blitt etterspurt, og vi ønsker å møte elevene på deres interesse. Hund er et stort marked, sier opplæringsleder Ole Johny Krokmogen, som føyer til at de har en kompetent kar på plass som kan undervise i hundefag.

Innholdet i faget spenner bredt, fra det å trene og føre hund i hverdagslydighet og hundesport, til mer teoretisk innhold som kosthold, avl og lover og forskrifter.

– Men dette handler ikke om at vi skal endre retning på skolen. Dette er et valgfag.

Les også

Nánock er barnas beste lesevenn

 

Hunden kan ikke bo på skolen

Hundeundervisningen skal foregå én dag i uka, i tilknytning til helg.

– Elevene får ikke anledning til å ha hund på skolen resten av uka, så det betyr at foreldrene må legge til rette for at hundene kan være på skolen denne ene dagen. Vi kommer ikke til å legge opp til noen kennelvirksomhet, sier Krokmogen.

Det er plass til 15 elever i hver klasse.

Fakta

Hund/friluftsliv tilbys som yrkesfaglig fordypning (YFF) på Rosthaug fra høsten 2018.

Dette undervises det i:

Trene og føre hund innen hverdagslydighet og hundesport (lydighet, agility og brukshund - ulike typer søk)

Treningsdagbok og rapportskriving

Læringsteori og atferdsteori, hundens språk og adferd

Helse, hygiene og smittespredning

Enkel anatomi og fysiologi

Sykdom, skader og førstehjelp

Foring og næringsbehov

Avlslære og etiske regler

Rasestandarder og bedømming

Lover og forskrifter

Kart, kompass og GPS

Ulike former for jakt