Vil bygge én ny storskole – legger ned to

MÅ TA GREP: – De neste ti årene må kommunen gjøre investeringer for nær en milliard kroner. Om vi ikke tar budsjettmessige grep nå, vil det gå mot langt trangere tider i årene som kommer, sier Høyres Jon Hovland (t.v) og Vidar Løvf (Frp).

MÅ TA GREP: – De neste ti årene må kommunen gjøre investeringer for nær en milliard kroner. Om vi ikke tar budsjettmessige grep nå, vil det gå mot langt trangere tider i årene som kommer, sier Høyres Jon Hovland (t.v) og Vidar Løvf (Frp). Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Modum kommune må investere én milliard de neste ti årene, mener de blå.

DEL

Høyre og Fremskrittspartiet i Modum la mandag fram sitt fellesbudsjettforslag for 2018.

– I budsjettene framover må vi sørge for å ruste kommuneøkonomien slik at vi har penger til å betale økte renter og avdrag uten å måtte innføre eiendomsskatt. Det med tanke på de store investeringene som ligger foran oss de neste årene, sier Jon Hovland (H).

Investeringene han trekker fram, er blant annet ny skole i Åmot, barnehage på Skredsvikmoen og ny bru i Geithus. De to sistnevnte satsingene er allerede inne på budsjettet i kommunen.

– Ser vi ti år framover, er det snakk om investeringer for nærmere én milliard kroner. Så om vi ikke begynner å ta grep nå, vil det føre til store utfordringer seinere, sier Vidar Løvf (Frp).

Karene ser for seg at Buskerud skole og Enger skole må legges ned, og at det må bygges én ny felles skole for Åmot innen ti år.

Millioner å spare

De to partiene foreslår derfor så raskt som mulig å ansette en innkjøps- og logistikkansvarlig i kommunen.

– Cirka 400 millioner kroner av totalbudsjettet går til innkjøp av varer og tjenester, så her er det mye å spare, sier Hovland.

Han mener kommunen lett kan spare 10 millioner kroner i året på bedre innkjøpsrutiner.

H og Frp ønsker også stort fokus på er effektivisering av hvordan standardoppgaver i kommunen behandles.

– Vi må neste år derfor ha stort fokus på å få på plass gode selvbetjeningsløsninger. Det samme gjelder også økt digitalisering av standardiserte oppgaver, som saksbehandlerne i dag gjør manuelt, sier Løvf.

Om disse arbeidsoppgavene prioriteres, mener han kommunen allerede neste år her kan spare inn 7,5 millioner kroner. 

Vil kutte i teknisk

– Vi foreslår nok en gang å gjøre om deler av teknisk sektor til kommunale foretak, for så konkurranseutsette disse tjenestene. Noe det også er mye å spare på sier Hovland.

Lokalene som da vil bli ledige på Nedmarken, sier han kan brukes til å etablere en næringsklynge slik næringsrådet ønsker seg i kommunen.

– Vi vil heller ikke, som foreslått i rådmannens budsjettforslag, ansette en næringssjef i kommunal regi. Det må i stedet gis et kommunalt bidrag til en slik stilling, i tett samarbeid med næringsrådet, sier Løvf.    

– Vi kan ikke ha tre sykehjem

– Alle som trenger omsorg i Modum skal få det, og det på riktig nivå. De som trenger sykehjemsplasser må derfor bli vurdert slik at det er helsetilstanden, og ikke andre faktorer som avgjør om de får sykehjemsplass eller ikke, sier Løvf.

I sitt budsjettforslag har H og Frp derfor satt av 1,5 millioner kroner til å opprettholde hjemmetjenestene i kommunen. Samt 1,5 millioner kroner til forestående flytteprosesser fra bo- og dagsentrene til Modumheimen.

– Jeg vil understreke det ikke er snakk om å legge ned bo- og dagsentrene, men å bruke dem som bo- og dagsentre. For vi kan ikke fortsette å ha tre sykehjem i Modum, når vi har plasser ledige ved Modumheimen, sier Løvf bestemt.

Kun små justeringer

Ser en isolert på budsjettforslaget fra H og Frp frigjør det neste år kun 4,6 millioner kroner av et totalbudsjett på litt over en milliard kroner.

– Det stemmer at det ikke er store kronejusteringene, men om grepene vi foreslår gjennomføres vil de på sikt føre til betydelige innsparinger. Innsparinger som gjør kommunen i stand til å betale renter og avdrag uten å måtte innføre eiendomsskatt, selv etter de store investeringene vi må gjøre de neste ti årene, sier Løvf.

Om Frp og H får gjennomslag for sitt alternative budsjett, skal kommunestyret ta stilling til i sitt møte førstkommende fredag.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken