Spenstige planer i Storedalen

Arealplanleggerne i Modum kommune ønsker å legge til rette for skytebane og trialbane på Vestre Spone.