Trefelts rv. 35 skrinlagt

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkestinget behandlet i dag sin høringsuttalelse til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029.