Myklebust er i dag ministerråd ved den faste deligasjonen til OECD og Unesco med arbeidssted i Paris.

Imponerende CV

Han har lang fartstid i utenrikstjenesten og har blant annet vært ministerråd og nestleder ved den norske ambassaden i London. Han har tidligere arbeidet både ved ambassaden i Reykjavik og ved Nato-delegasjonen i Brussel. I ti år arbeidet han i UDs rettsavdeling i Oslo, med hovedfokus på havrett.

Der var han blant annet nestleder i delegasjonen som klarte å framforhandle en avtale med Russland om delelinjen i Barentshavet. Neste stopp er altså Warszawa, der han etterfølger ambassadør Karsten Klepsvik.

LES OGSÅ: Moing vil bli ambassadør

Spennende

Olav Myklebust sier til Bygdeposten at han ser fram til å starte i sin nye stilling. En av arbeidsoppgavene er å fremme norske næringslivsinteresser i Polen.

– Norge og Polen samarbeider på en rekke områder. Blant annet er Polen det største enkeltlandet når det gjelder eksport av norsk sjømat. Dessuten er Polen det landet som mottar mest i støtte fra EØS-midlene som Norge bidrar med, sier Myklebust.

Dette er midler som skal være med å fremme vekst og utvikling i landet. I inneværende periode som varer fram til 2021 vil Polen motta åtte milliarder kroner i slik støtte fra Norge.

LES OGSÅ: Vår mann i London

Mange polakker i Norge

Det bor dessuten rundt 100.000 polakker i Norge og det er også med å fremme tette bånd mellom landene. Polen er et viktig i land i EU og NATO og gjennom det også nært knyttet til Norge.

– Det blir spennende å arbeide med disse spørsmålene framover, sier 50-åringen som erkjenner at han leste seg godt opp Polen i forbindelse med at han skulle til intervju til stillingen.

Ved ambassaden i Warszawa arbeider det tilsammen 18 personer som nå får moingen som sin øverste leder. Det er åtte utsendte fra Norge og ti lokalt ansatte.

Omfattende prosess

Prosessen fram til å bli utnevnt som ambassadør er omfattende. Først må man formelt søke. Deretter innkalles flere potensielle kandidater til intetervju om stillingen. Etter det blir kandidaten vurdert av Embretsrådet som består av folk fra departementet og arbeidstakerorganisasjonene. De sender så sin innstilling til Utenriksministeren. Deretter sendes det en formell henvendelse til landet der man ber om en tilbakemelding på kandidaten. Og hvis er grønt lys hele veien, blir man til slutt formelt utnevnt av kongen i statsråd.

– For min del skjedde det i fredag, noe som selvsagt er veldig hyggelig, sier Myklebust.

Oppvokst i Geithus

50-åringen er oppvokst i Geithus. Han arbeidet flere år som journalist før han tok jus ved Universitetet i Bergen. Deretter ble han tatt opp på aspirantkurset i UD. Nå har han altså tatt steget opp til å bli ambassadør og slik det ser ut nå vil han tiltre i stillingen i januar 2018.

– Det skjer ved en høytidlighet ved at man overleverer de offisielle papirene under en mottakelse hos stasoverhodet i dette tilfellet presidenten, avslutter den nyutnevnte ambassadøren.