Vil selge leiligheter med parsellhager og gartner

Hvis det går som eier Kari Tveranger håper, kan Nestegården snart bygges om til 10 leiligheter med egne parsellhager.