Foreslår spleiselag for å få avkjøring til nytt næringsområde

130 mål av Skredsvikmoen i Modum er satt av til næring i kommuneplanen. For at dette næringsområdet skal kunne bygges ut, krever Statens vegvesen planskilt kryss på riksvei 35.