Bidrar til at verdifulle råvarer ikke havner i søpla

Splitkon i Åmot er nominert til Landbrukets innovasjonspris 2020.