Birgit Plant fra Barnehjelpen og Tonje Madeleine Andersen fra Ull & Omtanke fikk begge en sjekk på 5 000 kroner fra de ansatte i Modum Sparebank.

Julegaver til trengende

I tillegg får Barnehjelpen 10 000 kroner fra Lions Club Modum, 3 000 fra Eiendomsmegler 1, 5 000 fra Fagforbundet og 10 000 fra Klara Haugens Legat, samt diverse andre pengegaver fra private personer i Modum. På bordet lå også en stor haug med julepakker. Dette er gaver fra strikkeklubben i Åmot kirke og fra barnehager i Modum.

– I 2007 begynte vi å dele ut matesker til trengende som lever under fattigdomsgrensen. I år deler vi ut 22 familieesker og 15 matesker til enslige i Modum, sier Plant.

I tillegg blir det rundt 140 pakker til barn og unge i disse familiene.

– Vi vet ikke hvem de er, så vi merker pakkene med «gutt», «jente» og alder, sier hun.

21. desember deles matesker og pakker ut.

Varme tepper til kreftsyke

Den andre julegaven fra de ansatte i Modum Sparebank gikk denne gang til Ull&Omtanke Modum, ved Tonje Madeleine Andersen og Anette Johansen. De startet for litt over ett år siden. Av lapper, som folk strikker, setter de sammen varmende ulltepper som gis til kreftsyke.

– Det første teppet ble delt ut 4. november i fjor. I løpet av ett år har vi delt ut 31 tepper, sier Andersen.

De har fem kreftsyke på lista over de som venter på teppe. Tonje Madeleine og Anette jobber begge fullt som sykepleiere og bruker fritida si til dette. De trenger derfor flere frivillige til å montere tepper. Organisasjonen er i ferd med å leie lokaler i Vikersund