Skal gjenreises etter brann: Kan ende hos Fylkesmannen

Det har kommet inn tre klager på den planlagte boligen i Lilleåsgata. Administrasjonen i Modum innstiller på at klagene ikke tas til følge.