Disse vil bli avdelingsleder på Frydenberg

Sju personer har søkt på stillingen som avdelingsleder på Frydenberg. Ett av navnene er unntatt offentligheten.