Enstemmig om nybygget i Lilleåsgata

Rådmannens innstilling ble vedtatt da hovedutvalget for teknisk, landbruk og miljø behandlet saken om gjenoppbygging av firemannsbolig i Åmot forrige uke.