Sa ja til å skille ut tomt på to gårder

Administrasjonen ville kjøre en stram linje og si nei til å skille ut tomter på to landbrukseiendommer i Modum. Politikerne var ikke enige.