Får tilskudd for å sikre blomstring

Modum kommune har vedtatt å gi inntil 10.461 kroner i tilskudd til Hans Håvard Kvale til restaurering av åkerholme for å fremme pollinatorer.