Dette mente hovedutvalget om fradeling av gårdstun

Hovedutvalget for teknisk, landbruk og miljø var enstemmige da de behandlet saken om fradeling av fem dekar gårdstun på Hære.