Her strømmer korpsmedlemmene til

Av

Mens rekrutteringen blant de yngste er nede i en bølgedal, har Åmot Hornmusikk økt medlemstallet med nesten 25 prosent på kort tid.