Kommunen må betale omkostninger i garasjesak

Garasjestriden i Glimmerveien går etter alt å dømme mot slutten. Departementet støtter fylkesmannen i at garasjen er godkjent, og Modum kommune må dekke deler av sakskostnadene til garasjens eier.