To mann fra Norsk Maritimt Museum har i to dager jobbet under vann. Fylkesarkeologen i Buskerud har ingen dykkere i sin stab, så derfor ble det tilkalt hjelp fra Oslo.

– Ingen har sett disse helleristningene siden 1995. Da ble de gjenfunnet – ved en rens av demningen som førte til at det nesten ikke var vann i elva, forteller Jørgen Johannesen til Bygdeposten.

Han er arkeolog med dykkerkompetanse.

Dokumentert i 1916

Første gang helleristningene ble dokumentert var i 1916 – av folk fra Universitetet i Oslo.

Riksantikvaren har bevilget 60.000 kroner til prosjektet. Resten kommer fra fylkeskommunen og Norsk Maritimt Museum.

Dykkerne fant ganske greit de 10 helleristningene, selv om det var algevekst i elva, så vannet var litt grumsete.

– Halvparten av helleristningene ble malt med rød farge i 1995. Men den andre halvparten fikk ikke farge på seg, på grunn av en diskusjon om det kunne ødelegge steinen eller ikke, sier arkeolog Morten Reitan.