– Et alvorlig inngrep i et viktig naturområde

Geithus Arbeiderforening går sterkt imot planene om en ny vei til industriområdet ved Splitkon i et brev.